Προκηρύξεις εισαγωγής υποψηφίων σε σχολές Πυροσβεστικής-Στρατού-Λιμενικού-Αστυνομίας

newpostΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΕΞΕ-30865-2024-Προκήρυξη-εισαγωγής-στις-Ακαδημίες-Εμπορικού-Ναυτικού-Ακαδημαϊκού-Έτους-2024-2025.pdf

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΕΝ-2024_ΑΔΑ-6ΛΖΡ4653ΠΩ-5ΕΞ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΕΞΕ-26374-2024-Προκήρυξη-διαγωνισμού-για-την-εισαγωγή-υποψηφίων-στις-σχολές-Αξιωματικών-και-Πυροσβεστών-της-Πυροσβεστικής.pdf

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-2024_ΑΔΑ-9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΕΞΕ-15195-2024-Έκδοση-προκήρυξης-Αξιωματικών-και-Αστυφυλάκων-της-Ελληνικής-Αστυνομίας.pdf

8068_2024 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΙΔΙΩΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-2024_ΑΔΑ-ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ.pdf

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΕΞΕ-8068-2024-Προθεσμία-υποβολής-δικαιολογητικών-Σχολών-Δοκίμων-Σημαιοφόρων-Λ.Σ.-ΕΛ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

https://1epal-dionys.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/02/stratiotikes-sholes.pdf

Posted in Γενικά.