3. Μηχανολογίας

Ειδικότητες:

  • Τεχνικός  Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο απόφοιτος γνωρίζει τα σχετικά με την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής συστημάτων κεντρικής θέρμανσης ή ως εγκαταστάτης συστημάτων σε επαγγελματικά κτίρια ή κατοικίες.

  • Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των μηχανών εσωτερικής καύσης και την λειτουργία κύριων και βοηθητικών συστημάτων συμβατικής και νέας τεχνολογίας. Μπορεί να εργαστεί σε τεχνικά τμήματα εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, ασφαλιστικών εταιρειών, σε συνεργεία αυτοκινήτων ή να ξεκινήσει ατομική επιχείρηση.

οχημ
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος γνωρίζει τα σχετικά με την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού. Ο ψυκτικός μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής συστημάτων ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, καθώς και σε οργανισμούς που διαθέτουν ψυκτικές μονάδες. Μπορεί επίσης να ανοίξει δική του επιχείρηση.

ψυκ