1. Διοίκησης & Οικονομίας

Ειδικότητα

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος κατέχει βασικές αρχές οικονομίας και φορολογικής λογιστικής, οργάνωσης αρχείων, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Έργο του είναι η τήρηση λογιστικών βιβλίων γραφείων ή επιχειρήσεων. Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, λογιστικά ή φοροτεχνικά γραφεία.