4. Πληροφορικής

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος, καλύπτουν ευρύ πεδίο αντικειμένων που αφορούν στο υλικό, στο λογισμικό και στις υπηρεσίες Πληροφορικής. Έχει εξειδικευτεί κυρίως στον προγραμματισμό μαθαίνοντας σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες πληροφορικής, σε επιχειρήσεις στα τμήματα ΙΤ ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

πληροφ