Προσβασιμότητα σχολείου

Υπάρχουν υποδομές κατάλληλες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.