Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΖΗΝΩΝ

2023-2024

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η εξασφάλιση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος εγγυάται τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, στο πλαίσιο της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και του εποικοδομητικού διαλόγου. Επειδή το σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, η διαμόρφωση του κανονισμού είναι σύμφωνη με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και στηρίζεται στη συνεργασία όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, γονέων και δήμου).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ

Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 1. Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ξεκινά στις 8:15 π.μ. με την συγκέντρωση και την προσευχή στον προαύλιο χώρο. Η έγκαιρη προσέλευση όλων σηματοδοτεί την καλή οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και παρέχει την δυνατότητα  καθημερινής  ενημέρωσης των μαθητών/τριων σε θέματα  που τους αφορούν από την Διεύθυνση του σχολείου.
 2. Η πόρτα εισόδου του σχολείου κλείνει μετά το πέρας της προσευχής στις 8:15 π.μ.
 3. Μαθητές/τριες που  καθυστερούν  κατά  την  προσέλευσή  τους,  μπαίνουν  στην  τάξη,  με άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου, κατά  την  πρώτη διδακτική ώρα και παίρνουν απουσία.
 4. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο ή να απουσιάσουν από την τάξη πριν την λήξη των μαθημάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς άδεια.  Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της.
 5. Προσοχή στην καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα ή στην επιλεκτική παρακολούθηση μαθημάτων κατά τις ενδιάμεσες διδακτικές ώρες, γιατί εκτός από την ωριαία απουσία θα υπάρχει και ποινή. Εξαιρούνται μαθητές/τριες, που απασχολούνται σε ομάδες εργασίας του σχολείου (π.χ. θεατρική ομάδα, χορωδία, σχολικές γιορτές, αθλητικές ομάδες, παρελάσεις κ.α.ο.) και πάντοτε με άδεια της Διεύθυνσης.
 6. Δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου η επικοινωνία των μαθητών/τριών με άτομα ξένα προς τη σχολική κοινότητα, για λόγους ασφαλείας.
 7. Ποτέ και για κανένα λόγο κανείς μαθητής/τρια δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται από τον χώρο του σχολείου, παρά μόνο μετά από άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου και επικοινωνία με τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στη Διεύθυνση του σχολείου

Συμπεριφορά μαθητών/τριών -Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και υπακούουν στις υποδείξεις των καθηγητών εφημερίας.
 2. Οι μαθητές  επιβάλλεται  να  δείχνουν  τον  απαραίτητο  σεβασμό  στους  καθηγητές/  και  το  διοικητικό προσωπικό  του  σχολείου.  Η  συμπεριφορά  τους  πρέπει  να  είναι  ευπρεπής  και  στην  συνομιλία  τους  να απευθύνονται σε όλους με ευγένεια.
 3. Σε κάθε διάλειμμα , οι  μαθητές  βγαίνουν  όλοι  από  την  αίθουσα, ανοίγοντας προηγουμένως  τα παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος και ο καθηγητής κλειδώνει την πόρτα της αίθουσας.
 4. Κανείς μαθητής/τρια κατά την ώρα των διαλειμμάτων δεν βρίσκεται στοn ορόφο του σχολικού κτηρίου, αλλά όλοι  μαζί  στον  προαύλιο  χώρο  του  σχολείου  (εκτός  της  περίπτωσης  βροχής  που  βρίσκονται  σε προστατευμένους χώρους).
 5. Για μαθητή  ή  μαθήτρια  που  λόγω  ατυχήματος  δεν  μπορεί  να  ανέβει  τις  σκάλες  για  να  μεταβεί  στην αίθουσα  του/της,  οι  γονείς/κηδεμόνες  του,  ενημερώνουν  εγκαίρως  τη  Διεύθυνση  του  σχολείου  για  να γίνει  αλλαγή  τμημάτων  και  να  μεταφερθεί  το  τμήμα,  στο  ισόγειο,  ούτως  ώστε  να  υπάρχει  εύκολη πρόσβαση.
 6. Όποιος μαθητής/τρια έχει μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του σχολείου.

Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά θέματα. Οι Ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητες τους, τις κλήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Μαθητές/τριες, που απασχολούνται σε ομάδες εργασίας του σχολείου (π.χ. πρόγραμμα Erasmus+, πρόγραμμα etwinning, , χορωδία, σχολικές γιορτές, αθλητικές ομάδες, κτλ.) δικαιολογείται να απουσιάζουν από κάποια διδακτική ώρα πάντοτε με άδεια του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος και της Διεύθυνσης του σχολείου.

Απουσίες μαθητών /τριών – δικαιολόγηση απουσιών

Α. Ο υπεύθυνος καθηγητής /τρια οφείλει να ενημερώνει  τους γονείς και κηδεμόνες, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, όταν οι απουσίες ξεπεράσουν τις 23.

Η ενημέρωση γίνεται μέσω μέσω e-mail ή SMS ή ταχυδρομικά και σε κάποιες περιπτώσεις και τηλεφωνικά.

Β.  Σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία:  μαθητής  ο  οποίος  έχει  114+1  απουσίες,  επαναλαμβάνει  την  τάξη.

– Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να παρακολουθούν την φοίτηση των παιδιών τους, όσον αφορά ιδιαίτερα τις απουσίες.

– Οι γονείς δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την δικαιολόγηση των απουσιών.

Περιπτώσεις πειθαρχικού ελέγχου μαθητών μαθητριών.

Υ.Α. 13423/ΓΔ4 ΦΕΚ Β’491/09.02.2021

1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

2. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ και αλκοολούχων ποτών.

3. Δεν  επιτρέπεται  η  κατανάλωση  τροφίμων,  ποτών  και  ροφημάτων,  μέσα  στις  τάξεις και τα εργαστήρια. Στα εργαστήρια απαγορεύεται και η κατανάλωση νερού.

4.  Απαγορεύονται οι βωμολοχίες και βλάσφημες εκφράσεις, εντός του χώρου του σχολείου.

5. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει, χωρίς σοβαρό λόγο τη διεξαγωγή του μαθήματος.

6. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου στο χώρο του σχολείου.

7..  Η ενδυμασία των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής, καθώς οι ενδυματολογικές επιλογές αποτελούν ένδειξη σεβασμού του χώρου στον οποίο κανείς δραστηριοποιείται.

8.  Δεν  επιτρέπεται  κατά  την  διάρκεια  της  λειτουργίας  του  σχολείου,  η  επικοινωνία  των  μαθητών/τριών  ,  με άτομα ξένα προς τη σχολική κοινότητα, άτομα που πολλές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνα, για τους ίδιους η τους συμμαθητές τους.

9. Ποτέ και για κανένα λόγο π.χ διάλειμμα, κ.λ.π. κανείς μαθητής – μαθήτρια δεν απομακρύνεται από  τον  χώρο  του  σχολείου,  παρά  μόνο  μετά  από  άδεια  της  διεύθυνσης  του  σχολείου  και  μετά  από επικοινωνία με τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στη διεύθυνση του σχολείου. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το παιδί τους (πριν το  πέρας του προγράμματος) χωρίς να το γνωρίζει ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου.

10. Μαθητής/τρια  που  θα  προκαλέσει  ζημία  η  κάποια  φθορά,  εκτός  των  πειθαρχικών  επιπτώσεων  θα βαρύνεται με τα έξοδα αποκατάστασης της ζημίας. Σε  περίπτωση  που  οι  δράστες  είναι  άγνωστοι,  το  κόστος  αποκατάστασης  της  ζημίας  θα  βαρύνει  ισόποσα  όλους τους μαθητές της τάξης ή του σχολείου, αν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο.

11. Η διατήρηση των διάφορων χώρων του σχολείου καθαρών και σε καλή κατάσταση είναι θέμα που μας αφορά όλους και αποτελεί δείγμα πολιτισμού.

12.. Απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μαζί τους στο σχολείο αιχμηρά αντικείμενα, δυναμιτάκια, βεγγαλικά.

 Μεταφορά μαθητών με μέσα μεταφοράς

Οι  περιοχές ,τα ακριβή δρομολόγια και τα σημεία στάσεων που εξυπηρετούν τα σχολικά πούλμαν-ταξί καθορίζονται από την Περιφέρεια Αττικής  και ισχύουν για το χρονικό διάστημα που ανακοινώνονται και έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι έγκαιρη η προσέλευση των μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δρομολογίου δεν επιτρέπεται στους επιβαίνοντες μαθητές να είναι όρθιοι, να έχουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας καθώς και αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προξενήσουν βλάβη στο πούλμαν.

Η πρόκληση ζημιών ,φθορών , βλαβών βαρύνει τους μαθητές και κατά επέκταση τους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Οφείλουν οι μαθητές να συμπεριφέρονται κόσμια τόσο μεταξύ τους τόσο και προς τον Οδηγό.

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως η δική μας, σημαντικό χαρακτηριστικό για τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και όλους μας, αποτελεί και η αποδοχή της διαφορετικότητας, καθώς αναδεικνύει την παιδεία και τον πολιτισμό μας.

Κανείς  μαθητής  δεν  έχει  δικαίωμα  να  προσβάλει  τον/την  συμμαθητή/τρια  του,  για  κανένα  λόγο,  είτε  με λόγια  είτε  με χειροδικία.  Όποιος/α  αδικείται,  απευθύνεται  στην  διεύθυνση  του  σχολείου  για  διευθέτηση  του προβλήματος.

Αν κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια ή κάποιος γονέας γίνει μάρτυρας περιστατικού βίας ή εκφοβισμού μαθητή/τριας του σχολείου από συμμαθητή/τριά του/της, πρέπει να το αναφέρει αμέσως σε κάποιον/α εκπαιδευτικό ή στη Διεύθυνση του σχολείου, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή του.

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ( σεισμός ,ακραία καιρικά φαινόμενα κ.α) οι μαθητές θα ενεργούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, στα οποία ορίζονται και οι χώροι καταφυγής.)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το σχολείο μας βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/τριών, με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με άλλους δημόσιους φορείς, των οποίων, όμως, ο ρόλος είναι διακριτός. Αν δημιουργηθεί κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που ενημερώνεται είναι ο γονέας/κηδεμόνας και καλείται να συνεργαστεί με το σχολείο πάντα με γνώμονα το καλό του/της μαθητή/τριας.

Οι γονείς/ κηδεμόνες:

 1. Ακολουθούν τους νόμους της Πολιτείας
 2. Ενημερώνουν έγκαιρα και καθημερινά το σχολείο σε περίπτωση απουσίας του/της μαθητή/τριας είτε τηλεφωνικά στο 210-6221003 είτε με email στην διεύθυνση 1epaldion@sch.gr
 3. Απευθύνονται και συνεργάζονται με τους καθηγητές και την Διεύθυνση για θέματα που σχετίζονται με την συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών.
 4. Συμμετέχουν είτε ατομικά είτε μέσω  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις , δράσεις, προγράμματα, διοργανώσεις που προάγουν το θετικό κλίμα και την πρόοδο των μαθητών μας.
 5. Προσκομίζουν έγκαιρα τα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα από το σχολείο, αλλά και όποια άλλα σχετίζονται με θέματα που αφορούν στους μαθητές.
 6. Ενημερώνουν το σχολείο για θέματα οικογενειακής  – κοινωνικής κατάστασης που επηρεάζουν την συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου και της σχολικής περιουσίας εν γένει, διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.

Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

Μαθητής/τρια που θα προκαλέσει ζημιά η κάποια φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται για την πράξη αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο/την ίδια. Σε περίπτωση που οι δράστες είναι άγνωστοι, το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς θα βαρύνει ισόποσα όλους τους μαθητές της τάξης ή του σχολείου, αν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο.

Η διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου και η διατήρηση των αντικειμένων της σχολικής περιουσίας σε καλή κατάσταση είναι θέμα που μας αφορά όλους και αποκαλύπτει την παιδεία και τον πολιτισμό μας. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται οι μαθητές/τριες να γράφουν ή να ζωγραφίζουν στα θρανία, στους τοίχους, στους κοινόχρηστους χώρους και οπουδήποτε στο σχολείο. Ο χώρος του σχολείου είναι ο χώρος μας και έχουμε υποχρέωση να τον κρατάμε καθαρό.

Ο παρών κανονισμός διαβάζεται σε κάθε τμήμα της σχολικής μονάδας από τον Υπεύθυνο Καθηγητή κατά τις πρώτες μέρες έναρξης των μαθημάτων και αντίγραφό του παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητού κατά την ημέρα της εγγραφής του. Παράλληλα αναρτάται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας και στο blog του σχολείου.

Το παρόν πλαίσιο κανόνων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μαθητών  εκπαιδευτικών, γονέων & κηδεμόνων  με  σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο  κάθε μέρους..

Μέσω της συμμετοχής  και των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση αυτών των πλαισίων , καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη ,προωθείται  η αυτενέργεια, καλλιεργείται  η κριτική σκέψη και ο  διάλογος .

Τονώνεται  με τον τρόπο αυτό η δημοκρατική λειτουργία και βελτιώνεται το παιδαγωγικό κλίμα της σχολικής μονάδας. Αυτό, οδηγεί με την σειρά του  στη διαμόρφωση πολιτών  που σκέφτονται και ενεργούν με  γνώμονα τη θέλησή τους και  τις πεποιθήσεις τους ,σεβόμενοι νόμους, κανόνες και αρχές.

                                                              Ο Διευθυντής