Επιλέγω…

ΕΠΑΛ Διονύσου – «Ζήνων»

Αρχική

Σχολικό Έτος 2020-2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 07/09/2020 

Με το νέο σχολικό έτος

* Πατήστε πάνω στο πρόγραμμα της κάθε τάξης για μεγέθυνση της εικόνας

Τάξη Α’

 

Τάξη Β’

 

Τάξη Γ’

 

 

Πληροφορίες:
1ο ΕΠΑΛ Διονύσου – «Ζήνων»
Λεωφόρος Δροσιάς-Σταμάτας 25α – 14575 Σταμάτα (πλησίον πλατείας Δροσιάς)
Τηλ.: 2106221003
Email: 1epaldion@sch.gr

 Οι τομείς στη Β τάξη είναι οι ακόλουθοι:

Πληροφορικής

Οικονομίας-Διοίκησης

Υγείας Πρόνοιας  Ευεξίας

Μηχανολογίας

Ηλεκτρολογίας

Οι ειδικότητες στη Γ τάξη είναι οι ακόλουθες:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Βοηθός Νοσηλευτή

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 2019-2020

Γ πληροφορική & Β πληροφορική: Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Γ νοσηλευτική, Β υγείας & Β οικονομίας: Κέντρο Αιμοδοσίας

Β μηχανολογία & Β ηλεκτρολογία: Κέντρο εκπαίδευσης ΔΕΔΔΗΕ

Επισκεφθείτε το blog μας

Μαθητεία

Το 1ο ΕΠΑΛ Διονύσου-«Ζήνων» προτίθεται να λειτουργήσει άμεσα «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας». Σε αυτό μπορούν να φοιτήσουν νέοι και νέες που:

α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 (τίτλος σπουδών επιπέδου 4) και

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης  και

γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας.

Οι ειδικότητες που δύνανται να προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος ? Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Διονύσου της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,

γ) Τεχνικός Οχημάτων,

δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

ε) Βοηθός Νοσηλευτή.

Οι σπουδαστές του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα συμμετέχουν:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ? ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83?) δηλαδή  17,12?.

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας ? Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.